Filosofien bag …

 

Victor Merea er idemand og ejer af Energy & Flow Academy, som han stiftede i 2014 på baggrund af et ønske om at tilbyde et sted, hvor træning, nærvær, fællesskab og bevidst bevægelse kan forenes.

Victor er Sensei (mester) i Aikido og har en baggrund som mangeårig udøver og underviser i fitness og forskellige kampsports-filosofier og teknikker.
Hans livsfilosofi har rod i Aikido, som også er den filosofi, der danner fundamenter for Energy & Flow Academy.

Ordene “Energy” og “Flow” er ikke tilfældige

 

“Energy”

står for energi, bevægelse, livsenergi og styrke.

“Flow”

indebærer at flyde let, naturligt, transformation og harmoni. 

 
 

Disse to ord kendertegner værdisættet hos alle undervisere og for den ånd, som findes i Academiet.

IMG_1220.jpg

Udgangpunktet er træk fra Aikido

Aikido er et system, der blev udviklet fra flere forskellige kampsportssystemer i det traditionelle Japan. Grundlæggeren af Aikido Morihei Ueshiba trænede mange forskellige kampsportsgrene og tog de bedste aspekter fra dem alle og skabte et helt nyt system, der sigtede mod fremtiden.

Ingen fokus på konkurrence 

Filosofien i Aikido bygger på et ikke-konkurrencefokuseret grundlag. Det primære fokus ligger på individuel spirituel udvikling og social ansvarlighed.

Det største karaktertræk ved Aikido som filosofi og træning er, at det indeholder de bedste aspekter fra fortiden i rammer, der passer til vores nutidige samfund.

Det handler om at opbygge krop og sind 

Det første princip i aikido fokuserer på, vigtigheden af at opbygge krop og sind.

Der søges en udvikling i ånden, gennem kontinuerlig træning, således det bedste i mennesket kan komme frem.

Formålet med at træne aikido er at harmonisere sig selv med naturen og integrere krop og sind, således individets individuelle godhed kan manifesteres. Ydermere søges at aktivere den spirituelle kraft, således alle udøvere kan hvile i en urokkelig ´state of being´.

Ovenstående er, hvad man som medlem i Energy & Flow kan forvente. Et lærings- og inspirationssted, for fysisk, psykisk og åndelig udvikling, hvor der er en varm social atmosfære, æstetisk smukke omgivelser og topprofessionel undervisning til stor inspiration.